(+34) 93 849 54 59 vaempack@vaempack.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Identitat del responsable dels tractaments
Vaempack, S.L. ( “Responsable del Fitxer”), amb domicili en C / Osona, 14, Polígon Industrial Ramassar, 08520-LES FRANQUESES DEL VALLÈS
De conformitat amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal, i qualsevol altra legislació rellevant i actual aplicable, l’usuari queda informat que les dades personals proporcionats, sempre que sigui procedent, s’hi incorporen a un arxiu automatitzat, que s’utilitzarà únicament per als fins descrites en el formulari o contracte corresponent.

Compra
D’acord amb el que estableix la legislació de protecció de dades, l’informem que les dades de caràcter personal proporcionades en els formularis de subscripció i compra seran tractades per Vaempack, S.L. per a prestar i oferir els serveis i productes propis, així com per a l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de Vaempack, emparant-se el responsable del tractament en el consentiment de l’interessat, a l’omplir i enviar el formulari i en marcar la casella acceptant la Política de privadesa o marcant la casella d’acceptació per a l’enviament d’informació comercial. Les seves dades de caràcter personal seran tractades mentre es mantingui la relació contractual amb el client, mentre aquest no exerciti la supressió o oposició a les seves dades i mentre persisteixin les obligacions legals que en matèria fiscal afectin Vaempack, S.L.

Contacte
D’acord amb el que estableix la legislació de protecció de dades, l’informem que les dades de caràcter personal proporcionades al formulari de contacte seran tractades per Vaempack, S.L. per atendre les seves consultes com a usuari, així com per a l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de Vaempack, emparant-se Vaempack, S.L. en el consentiment de l’interessat, a l’omplir i enviar el formulari i en marcar la casella acceptant la Política de Privadesa i en marcar la casella d’acceptació per a l’enviament d’informació comercial. Les seves dades de caràcter personal passaran a formar part d’un fitxer automatitzat amb la finalitat de prestar i oferir els serveis i productes de Vaempack, S.L.

Butlletí
D’acord amb el que estableix la legislació de protecció de dades, l’informem que les dades de caràcter personal proporcionades per l’enviament de la Newsletter seran tractades per Vaempack, S.L. per enviar-li informació relacionada amb l’activitat de Vaempack, S.L. emparant-se aquest últim en el consentiment de l’interessat, a l’omplir i enviar el formulari i en marcar la casella acceptant les condicions d’ús. Les seves dades de caràcter personal seran conservades fins que cancel la seva subscripció a la Newsletter de Vaempack.

 

Respecte a tots els tractaments

Comunicació de dades a tercers
No se cediran dades a tercers excepte obligació legal. No obstant això, és possible que, per a la correcta prestació dels serveis, Vaempack, S.L. hagi de comunicar determinades dades personals a tercers que li prestin serveis, exclusivament per al correcte funcionament de l’empresa. En qualsevol cas, aquestes comunicacions de dades que podrien realitzar-se, es faran com a encàrrec de tractament per part d’aquests tercers, per a la prestació de serveis a Vaempack, S.L. Per exemple per a la prestació de serveis d’assessorament sobre embalatge o maquinària Vaempack, S.L. podrà contractar amb tercers experts la prestació del servei, la qual cosa implicarà l’accés per part del tercer a la informació de caràcter personal. En aquest sentit, Vaempack, S.L. comptarà amb els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb els tercers que tractin o accedeixin a les dades de caràcter personal de Vaempack, S.L. , En compliment dels establert en la normativa de Protecció de Dades.

Consentiment
El consentiment per als anteriors formularis es recull de manera lliure, especifica, informada i inequívoca mitjançant caselles en els mateixos formularis. A més si vostè no desitja rebre comunicacions per correu electrònic, pot oposar-se de manera senzilla en aquests formularis:
– Oposició a rebre comunicacions electròniques.

Exercici de drets
Igualment l’informem que compta amb els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat, respecte de les seves dades de caràcter personal, així com amb la possibilitat de revocar el seu consentiment, podent-los exercitar remetent un correu electrònic xavi @ vaempack .com. La petició ha d’incloure nom, cognoms, adreça, dret que desitja sol·licitar i contingut de la petició. Finalment, especialment quan Vostè no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquests efectes s’ha de dirigir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Manteniment de les dades
L’interessat es compromet a mantenir les dades proporcionades a Vaempack, S.L. degudament actualitzats. L’interessat serà responsable dels danys i perjudicis que Vaempack, S.L. o tercers puguin patir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades.

Seguretat de les dades
Vaempack, S.L. té implementats en els seus centres de treball, locals, sistemes, infraestructures de comunicacions, etc., les mesures de seguretat que la normativa de protecció de dades de caràcter personal requereix. També ha adoptat les mesures lògiques, físiques, organitzatives, contractuals, etc., que evitin l’accés de tercers a les dades sense autorització, la destrucció, la modificació, la reproducció, la divulgació, la transmissió o la reutilització dels mateixos. Tot i això, sempre que proporcioni informació personal a la xarxa, hi ha el risc que terceres persones, el control queda fora del nostre abast, puguin interceptar aquesta informació i utilitzar-la. Encara que en Vaempack, S.L. ens esforcem per protegir la informació personal i la seva privacitat no podem garantir la seguretat de la informació que reveli a través de la xarxa i sota la seva responsabilitat.

Vigència i modificació de la política de privacitat
La Política de Privacitat establerta per Vaempack, S.L. està en vigor des de la data de la seva publicació al web corresponent; l’usuari pot arxivar-la i / o reproduir-la. Vaempack, S.L. està facultat per a modificar la seva Política de Privadesa, posant-ho en coneixement de l’usuari.