(+34) 93 849 54 59 vaempack@vaempack.com

Contacte

Condicions generals

 

Vaempack S.L. garanteix la seguretat i confidencialitat de totes les dades personals facilitades, i es compromet a no utilitzar-los amb fins comercials (cessió o venda de les bases de dades) ni cedir-les a terceres empreses sense el consentiment exprés de l’usuari.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, els usuaris que hagin facilitat les seves dades personals poden exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació o cancel·lació per mitjà d’un missatge de correu electrònic a vaempack@vaempack.com.

C/ Osona, 14 — Polígon Ramassar
08520 Les Franqueses del Vallès — Barcelona

T. (+34) 93 849 54 59 — F (+34) 93 846 59 14

vaempack@vaempack.com
www.vaempack.com