(+34) 93 849 54 59 vaempack@vaempack.com

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

El present Avís Legal i Condicions Generals d’Accés i Utilització, d’ara endavant des d’ara “Avís Legal”, regulen l’accés, navegació i ús del web, www.vaempack.com, d’ara endavant la web, la titularitat correspon a Vaempack, SL , amb domicili social al C / Osona, 14, Polígon Industrial Ramassar, 08520-LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

Si desitja contactar amb Vaempack, S.L. pot fer-ho per escrit a l’adreça facilitada anteriorment, o si ho prefereix, a través nostre apartat de contacte o mitjançant l’adreça de correu electrònic xavi@vaempack.com.

L’accés i utilització del Web li atribueixen la condició d’Usuari, la qual cosa implica l’adhesió al present en endavant Avís Legal, en la versió publicada en el moment en que s’accedeixi a aquest. Si no estigués d’acord amb el mateix, s’ha d’abstenir d’accedir a la pàgina o d’utilitzar els serveis que es presten a través d’ella.

Si l’usuari és menor d’edat, haurà d’informar als seus pares o tutors sobre aquest Avís Legal, la Política de Privacitat i la Política de Cookies. Són ells els que han d’expressar l’acceptació d’aquestes abans de l’ús del web o dels serveis de la mateixa.

El present Avís Legal es regeix pels principis de legalitat i de bona fe, comprometent-se l’usuari a utilitzar el lloc web, així com la informació o serveis subministrats de conformitat amb la Llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió de drets de tercers, donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Vaempack, S.L. es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web, així com l’Avís Legal d’aquesta. Per això, Vaempack, S.L. recomana a l’Usuari llegir aquest Avís Legal atentament cada vegada que accedeixi a la web.

Especialment, us recomanem que presti atenció i llegeixi les nostres polítiques relacionades amb les condicions generals de contractació, Política de Privacitat i Política de Cookies, sobretot abans d’efectuar compres o facilitar les seves dades. L’accés a determinats continguts, Productes i / o Serveis oferts a través del web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen aquest Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a l’accés i / o utilització d’aquests Continguts, Productes i / o Serveis, l’usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En cas d’existir discrepància entre l’establert en el present Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

Vaempack, S.L. no es responsabilitza pel mal ús o apropiació indeguda dels continguts o informació publicada a la web. L’usuari reconeix i accepta que tota la informació i / o continguts als quals accedeixi a través de la web ho és per al seu únic i exclusiu ús personal i intransferible. Queda prohibida la cessió a tercers de qualsevol tipus i forma de tota o part de la informació i / o continguts als quals pugui tenir accés l’usuari a través del web.

Vaempack, S.L. pot incloure fòrums i blocs on l’usuari pugui afegir les seves observacions i comentaris sobre temes específics. Vaempack, S.L. no garanteix que els altres membres no utilitzaran les idees i informació compartida per cada usuari.

Vaempack, S.L. no es responsabilitza pel mal ús o apropiació indeguda dels continguts o informació publicada en els fòrums i blocs, ni de les opinions abocades pels usuaris en aquests fòrums.

En compliment del que estableix l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, Vaempack, S.L. podrà remetre-li, per correu electrònic o mitjançant qualsevol altre mitjà anàleg, informació publicitària relacionada amb la seva activitat.

 

Usuaris Registrats

Alguns dels serveis oferts a través del Web poden estar reservats als usuaris registrats a la mateixa. L’usuari que desitgi registrar a la web haurà d’emplenar el formulari de registre que trobareu a la pròpia web.

Vaempack, S.L. es compromet a tractar i processar totes les dades dels usuaris registrats de conformitat amb la Política de Privacitat.

L’usuari es compromet a facilitar dades veraces, exactes i completes, així com d’actualitzar totes les dades facilitades perquè aquests continuïn sent veraces, exactes i completes.

Realitzat el registre, se li proporcionaran les claus d’accés a la web, comprometent-se l’usuari a custodiar-les i usar-les de manera diligent, així com a comunicar de forma immediata a Vaempack, S.L. qualsevol fet, com ara robatori, pèrdua o accés no autoritzat, que permeti l’ús indegut de les mateixes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Vaempack, S.L. no serà responsable de les conseqüències derivades de l’ús indegut de les claus d’accés.

Les contrasenyes de cada usuari són personals i no han de ser utilitzades per tercers no permetent que altres la facin servir sota el risc que hi hagi suplantació de la identitat.

El procés de registre dels usuaris es considera una formalització d’un contracte jurídicament vinculant entre Vaempack, S.L. i l’usuari, de conformitat amb els termes d’aquest Avís Legal i les condicions de registre incloses en el mateix.

L’usuari registrat reconeix que ha llegit i comprès els termes i condicions d’aquestes Condicions de registre i que accepta complir totes les seves disposicions. Igualment reconeix que ha llegit i acceptat la Política de Privadesa.

 

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Vaempack, S.L. és l’única i exclusiva titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les marques, imatges, textos, dissenys, animacions, programació i disseny del web o qualsevol altre contingut o elements de la web, o, si s’escau, disposa de els permisos o llicències necessàries per a la seva utilització. L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i / o descàrrega de qualsevol contingut i / o element que es trobi a la seva disposició a través del web és per al seu ús personal i intransferible. Qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, o transformació, així com qualsevol altra forma d’explotació de tot o part d’aquests continguts o elements, realitzat sota qualsevol forma o per qualsevol mitjà, requerirà el consentiment previ i per escrit de Vaempack, SL, o, si escau, del seu titular.

Així mateix, tots els signes distintius que apareixen en el lloc web o són titularitat de Vaempack, S.L. o compte amb les corresponents llicències, i es troben degudament registrats, quedant prohibida la seva reproducció o distribució sota qualsevol mitjà, sense la deguda, prèvia i expressa autorització del seu titular.

L’accés i navegació per la Web en cap cas s’entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part de Vaempack, S.L. o, si escau, del titular dels drets a què corresponguin.

 

Enllaços

Vaempack, S.L. podrà incloure hipervincles en aquesta pàgina web a altres pàgines web o recursos gestionats per terceres parts que no siguin de Vaempack, S.L., inclosos anunciants. Vaempack, S.L. no ha revisat totes les pàgines web vinculades a aquesta pàgina web i no es fa responsable del contingut o veracitat d’aquestes pàgines web externes ni tampoc de la disponibilitat d’aquestes pàgines web o recursos externs; i no aprova ni es responsabilitza, de manera directa o indirecta, de les pràctiques de privacitat o del contingut d’aquestes pàgines web, incloent (sense restriccions) qualsevol publicitat, producte o altres materials o serveis de la pàgina web o disponibles en aquestes pàgines web o recursos, ni per danys, pèrdues o infraccions causats, o presumptament causats, per l’ús, o en relació amb l’ús o dependents d’aquest contingut, béns o serveis disponibles en aquestes pàgines web o recursos externs.

 

Política de privacitat i galetes

Per saber més sobre les nostres polítiques de privacitat i Galetes accedeix a la nostra Política de Privacitat i / o a la nostra Política de Cookies.

 

Exempció de responsabilitat

Vaempack, S.L. ha adoptat les mesures necessàries per assegurar el correcte funcionament de la web. No obstant això, Vaempack, S.L. no serà responsable de manca de disponibilitat de la web en un moment determinat, ja sigui per causes tècniques, tasques de manteniment del sistema, interferències, interrupcions dels subministradors del servei Internet o per qualsevol altra causa o fallades que es produeixin en l’accés, funcionament i operativitat del web o en els seus serveis, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament del mateix per causes alienes a Vaempack, SL.

Vaempack, S.L. no serà responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la web, a la fiabilitat de la web , i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines de la web oa aquelles des de les que es presta el servei.

Vaempack, S.L. no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en la web i / o els seus continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic; Vaempack, S.L. no assumirà cap responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus oa la presència d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

Vaempack, S.L. no garanteix que el contingut de la web estigui actualitzat, sigui complet i exacte o que el contingut no contingui defectes, errors i / o virus. En cap cas Vaempack, S.L., serà responsable de la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

Vaempack, S.L. no es fa responsable dels continguts ni de la veracitat i / o qualitat de la informació abocada pels seus col·laboradors, clients i / o usuaris, ni de l’efectivitat i / o qualitat de l’ús que facin aquests col·laboradors clients i / o usuaris de la Web i la informació en ella continguda. Vaempack, S.L. no es fa responsable de les aportacions, opinions, judicis, comentaris o continguts aportats per col·laboradors, clients i / o usuaris a través de qualsevol dels mecanismes posats a disposició, com a títol il·lustratiu xarxes socials, que infringeixin la normativa vigent i / o lesioni drets de tercers, ni comparteix necessàriament les opinions i continguts aportats pels seus col·laboradors, clients i / o usuaris. La responsabilitat legal correspondrà al col·laborador, client i / o usuari que realitzi la infracció.

Vaempack, S.L. exclou amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a l’accés a la Web per persones no autoritzades, al coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del web; a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin deure a:

  • (I) l’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la web i / o els seus continguts;
  • (II) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la web i / o els seus continguts;
  • (III) la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la web i / o els seus continguts;
  • (IV) la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat de la web i / o els seus continguts;
  • (V) la inadequació per qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades per la web i / o els seus continguts;
  • (VI) l’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o finalització per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través de o amb motiu de l’accés a la Web i / o els seus continguts;
  • (VII) els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d’una altra forma transmesos o posats a disposició, rebuts, obtinguts o als que s’hagi accedit a través del web i / o els seus continguts.

Queda prohibit l’ús d’expressions incorrectes, denigrants, difamatòries o insultants tant contra Vaempack, S.L., com contra altres Usuaris i / o tercers. Vaempack, S.L. es reserva el dret a retirar les opinions, judicis, comentaris o continguts exposats pels Usuaris que infringeixin la normativa vigent i / o lesioni drets de tercers i / o incorporin expressions incorrectes, denigrants, difamatòries o insultants.

Vaempack, S.L. es reserva el dret a usar, reproduir, modificar, traduir, transmetre o distribuir qualsevol informació, opinió, comentari i / o contingut proporcionat per l’Usuari a través del web, per a qualsevol possible ús dels mateixos, inclòs el seu ús comercial.

 

Llei aplicable i Jurisdicció

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola. Sempre que l’usuari no sigui “consumidor o usuari” conforme els defineix la normativa espanyola, i llevat que la Llei que resulti aplicable disposi obligatòriament una altra cosa, les parts acorden sotmetre als Jutjats i Tribunals de Barcelona amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur.